Monthly Archives: ธันวาคม 2020

//ธันวาคม

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ณ.โครงการศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่

By |2021-01-12T05:59:51+00:00ธันวาคม 25th, 2020|News|

[...]

บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

By |2020-12-24T04:47:17+00:00ธันวาคม 24th, 2020|News|

[...]

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ.วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส

By |2021-04-06T06:42:14+00:00ธันวาคม 21st, 2020|CSR เพื่อสังคม|

วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา เกิดปัญหาการขาด [...]